Projekty Doradztwa i Reklamy Zmieniają Krajobraz Ekologiczny: Sukces w Programie Interreg NEXT „Polska – Ukraina 2021-2027”

25 kwietnia 2024

Wielki sukces

W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Krośnie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg NEXT „Polska – Ukraina 2021-2027”. Uczestnicy spotkania wybrali między innymi projekty do dofinansowania w ramach Priorytetu 1. „Środowisko”, Cel szczegółowy 2.5: Wsparcie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 44 projektów spośród 132 złożonych wniosków aplikacyjnych. Wybrane projekty pochodzą z wszystkich 10 kwalifikowalnych regionów Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi prawie 82 mln euro.

Głównym celem projektów w ramach priorytetu „Środowisko” jest m.in. promowanie dostępu do wody i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Istotnym jest, że znaczna część tych projektów ma na celu przebudowę lub budowę oczyszczalni ścieków, których finansowanie jest jednym z najistotniejszych priorytetów jednostek samorządu terytorialnego zarówno z Polski jak i też Ukrainy. Jest to tym bardziej ważne, że w obecnych warunkach (wojna w Ukrainie) ani państwo, ani gminy z tego kraju nie mają możliwości aby przeznaczyć jakiekolwiek  środki finansowe na rozwój i poprawę życia swoich mieszkańców. Dlatego też programy Unii Europejskiej  są bardzom istotnym wsparciem przede wszystkim dla Ukrainy.  Bardzo miło nam oznajmić, że wszystkie projekty do których dokumentację aplikacyjną opracowywała firma
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie.

Projekt dla Partnera Wiodącego – Miasto Tomaszów Lubelski (Transgraniczne Roztocze – ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej
w Mieście Tomaszów Lubelski i Gminie Solonka) zajął 1 miejsce, projekt dla Partnera Wiodącego – Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej Bełza Obwodu Lwowskiego (Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełz) zajął 2 miejsce, zaś projekt dla Partnera Wiodącego – Gmina Dołhobyczów (Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal) zajął 12 miejsce. Gratulujemy wszystkim Beneficjentom oraz życzymy sprawnej i efektywnej realizacji przedmiotowych projektów (lista wszystkich dofinansowanych projektów – poniżej).

Pliki do pobrania

Kontakt

Zamość ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość NIP: 922-304-77-01 REGON: 061537617
846273705 kontakt@doradztwoireklama.pl Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00
Firma Doradztwo i Reklama zajmuje się kompleksową obsługą sektora publicznego i prywatnego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Doradzamy w zakresie możliwości finansowania projektów za pomocą funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych. Licznik odwiedzin: web counter