Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Data zatwierdzenia: 16.02.2024 aktualizacja 26.03.2024

26 marca 2024

Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

W dniu 26 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr DLXV/9990/2024 przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to jest do marca 2025 r. Projekty będą wybierane zarówno w sposób konkurencyjny, jak i niekonkurencyjny.

Aktualizacja Harmonogramu polega na:
1) wpisaniu nowych naborów w ramach:
• Działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw (typ projektu 1, konkurencyjny),
• Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu 3, konkurencyjny),
• Działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej (typ projektu 1 a-e, 2, konkurencyjny),
• Działania 8.2 Ekonomia społeczna (typ projektu 6, konkurencyjny),
• Działania 9.5 Ochrona środowiska pracy (typ projektu 3, konkurencyjny),
• Działania 10.3. Kształcenie ogólne (typ projektu 2, niekonkurencyjny),
• Działania 10.4. Kształcenie zawodowe(typ projektu 2, niekonkurencyjny),
2) zmianie terminu naborów w ramach:
• Działania 2.5 Usługi dla MŚP (konkurencyjny),
• Działania 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach (konkurencyjny),
• Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (niekonkurencyjny, projekt strategiczny ujęty w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE”),
• Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (niekonkurencyjny, projekt strategiczny ujęty w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”)
• Działania 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (konkurencyjny),
• Działania 8.5 Usługi społeczne (konkurencyjny),
• Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa (konkurencyjny),
• Działania 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian (konkurencyjny),
3) usunięciu informacji o naborach zakończonych,
4) zmianie informacji o naborach:
• poprzez wskazanie dat dziennych dla naborów zaplanowanych do czerwca 2024 r.
• w zakresie kwot wyrażonych w PLN w związku z aktualnym kursem EBC obowiązującym w marcu 2024 r. wynoszącym: 1 EUR = 4,2965 PLN

Pliki do pobrania

Kontakt

Zamość ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość NIP: 922-304-77-01 REGON: 061537617
846273705 kontakt@doradztwoireklama.pl Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00
Firma Doradztwo i Reklama zajmuje się kompleksową obsługą sektora publicznego i prywatnego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Doradzamy w zakresie możliwości finansowania projektów za pomocą funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych. Licznik odwiedzin: web counter