Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej – nabór wniosków o dofinansowanie

9 grudnia 2021

Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny
i systematyczne zwiększać sprzedaż.

 

 

Ogłoszenie konkursu:  9 grudnia 2021 r.

Start składania wniosków: 4 stycznia 2022 r.

Koniec przyjmowania wniosków: 19 maja 2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: 1 000 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Miejsce realizacji projektu:  Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu: Polska i zagranica

Dla kogo: Mikro i małe przedsiębiorstwa

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu,
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 112 POPW.
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej.
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji.
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa.
 • nie dokonali podziału zysków.
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

 

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Źródło: www.parp.gov.pl

Kontakt

Zamość ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość NIP: 922-304-77-01 REGON: 061537617
846273705 kontakt@doradztwoireklama.pl Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00
Firma Doradztwo i Reklama zajmuje się kompleksową obsługą sektora publicznego i prywatnego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Doradzamy w zakresie możliwości finansowania projektów za pomocą funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych. Licznik odwiedzin: web counter