Działanie 15.1 – nabór wniosków o dofinansowanie

1 lutego 2022

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach

Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z Lubelszczyzny, poszukujących rozwiązań sprzyjających podnoszeniu efektywności energetycznej oraz wykorzystaniu energii z OZE. Samorząd Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projekt6w rodzimych firm przeznaczył blisko 20,5 min euro. Środki pochodzą z unijnego instrumentu REACT-EU.

Cel Działania 15.1: Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki jest wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

O dotacje będą mogły starać się mikro, małe i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.

Organizator konkursu podzielił nabór wniosków na 3 rundy:

  • Runda I – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW
  • Runda II – Głęboka termomodernizacja
  • Runda III – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

 

Wysokość dotacji i termin składania wniosków

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać nawet do 3 mln złotych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od typu projektu oraz statusu firmy.

                                                             Źródło:www.rpo.lubelskie.pl

 

Wnioskodawcy muszą pamiętać o tym, że czasu na realizację projektów wspartych z REACT-UE jest niewiele, bowiem trzeba je zakończyć do 31 grudnia 2023 r.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mają możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z OZE oraz głębokiej termomodernizacji budynków. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli sfinansować magazyny energii.

Kompleksowa termomodernizacja budynków, obejmuje takie działania jak: wymiana źródła ciepła, ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, koszty zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego itp. Dla projektów w zakresie termomodernizacji budynków organizator wymaga audytu energetycznego.

Kontakt

Zamość ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość NIP: 922-304-77-01 REGON: 061537617
846273705 kontakt@doradztwoireklama.pl Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00
Firma Doradztwo i Reklama zajmuje się kompleksową obsługą sektora publicznego i prywatnego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Doradzamy w zakresie możliwości finansowania projektów za pomocą funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych. Licznik odwiedzin: web counter