Przedsiębiorstwa

 

Pomagamy w realizacji formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, w sporządzeniu i zebraniu dokumentacji związanej z otrzymaniem decyzji środowiskowej. Pomagamy również przygotować dokumentację wymaganą w celu uzyskania kredytu.

 

Sporządzamy dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

  • przygotowanie biznes planu,

  • przygotowanie oświadczeń,

  • przygotowujemy wnioski o pozyskanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,

  • przygotowujemy wnioski o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Pomagamy rozliczyć się z otrzymanych środków finansowych z Unii Europejskiej. Realizujemy formalności związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosków:

  • przygotowanie wniosków o płatność,

  • przygotowanie wniosków zaliczkowych,

  • przygotowanie wniosków sprawozdawczych,

  • przygotowanie wniosków rozliczeniowych.