Promocja projektów

 

Oferta firmy obejmuje pomoc w realizacji działań promocyjnych w ramach projektów finansowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak też ze środków krajowych.

Oferujemy wykonanie najwyższej jakości tablic informacyjnych, pamiątkowych i tabliczek w ramach m.in. Programów Operacyjnych UE, PROW, POiŚ, POIG oraz programów finansowanych z funduszy krajowych, zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych do ww. programów.