Organizacje pozarządowe

 

Z uwagi na fakt, iż dostępnych środków na finansowanie działań organizacji pozarządowych jest coraz więcej, serdecznie zapraszamy do skorzystania z doradztwa w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych. Dofinansowywane są przedsięwzięcia w obszarach takich jak m.in.: rozwój lokalny, ekologia, kultura, sport, edukacja, ochrona zdrowia czy pomoc społeczna.

Oferta obejmuje opracowanie wniosku aplikacyjnego o dotację zarówno dla projektów twardych (infrastrukturalnych) jak i projektów miękkich (społecznych), wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich organizacji pozarządowych takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe.

Zakres współpracy może obejmować tworzenie i spełnianie europejskich norm i standardów, jak również przestrzeganie wymogów prawnych w takich obszarach jak: zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

 

Korzystając z dostępnych środków:

  • zwiększają się szanse na rozwój swojej organizacji,

  • zwiększa się skala realizowanych działań,

  • mamy wpływ na to co dzieje się wokół.

 

Aby poznać kolejne kroki pozyskania środków zewnętrznych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w tym zakresie. Konsultacje pozwolą na pełne dostosowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań oraz zapewnią indywidualne podejście do Państwa projektów.


Proponujemy Państwu przygotowanie dokumentów takich jak:

  • Wniosek aplikacyjny

  • Studium wykonalności

  • Strategia rozwoju organizacji

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

  • Raport o oddziaływaniu na środowisko