Aktualności

Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020


 

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 

Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok znajdą Państwo na stronie: www.rpo.lubelskie.pl

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach wyżej wymienionego konkursu i chcielibyście uzyskać pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, prosimy o kontakt z pracownikiem firmy w celu uzyskania szczegółowych informacji.