Aktualności

Firma Doradztwo i Reklama oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki unijne w ramach niżej wymienionych aktualnych naborów wniosków.

Harmonogram naboru wniosków na 2016 rok

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020


Więcej

Harmonogram konkursów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach.

Więcej