Aktualności

Firma Doradztwo i Reklama oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki unijne w ramach niżej wymienionych aktualnych naborów wniosków.

Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020


Więcej